Historien starter tilbage i 1772 på Kagerupvej 3 i Bendstrup for slægtsgården, som hedder Hvileborg.

 

 

 

Luftfoto af selve gården Hvileborg taget i begyndelsen af 50'erne

Billeder af gården Hvileborg som den ser ud i det 21 århundrede

Billeder taget i vinteren 2003 af det område der engang har hørt til gården.

Luftfoto af henholdsvis Kagerupvej 3 og forhånd værende tilhørende jordbesiddelse (kilde Korttal.dk) Disse luftfoto er taget i løbet af sommeren '99

 

I 1928 bliver hestestalden bygget op.

 

I 1994 bliver de første 4,2 Ha solgt fra inde ved det, der kendes idag, som Solbjerg Engsø, efterfølgende sælges de sidste 4,3 Ha i 1995 til Skov & Naturstyrelsen.

I 1997 bliver de første skridt til forlængelsen af Hillerødmotorvejen taget efter mange års diskussion, den kommer efterfølgende til at ændre på markplanen, da den skærer den ene mark over i to, men der bliver så indgået en aftale, som kaldes at indgå mageskifte, da genboen på den anden side af vejen også får sin ene mark skåret over i to. Gården afgiver i alt 1,5 Ha jord, og får 1,8 Ha jord i tilgift, til den nye motortrafikvej.

I 1999 bliver gården, som alle andre huse og gårde også ramt af orkanen den 3.december, skaderne bliver at hestestalden, som er den nyeste bygning på ejendomen, bliver flået skilt ad og er derefter ikke blevet genopbygget.

I 2000 overtager Ella M Jørgensen enke efter Hans M Jørgensen (28/5-1915 - 19/6-2000) gården.

I 2004 arver Marianne Gebhard (født Jørgensen), som er datter af Hans M Jørgensen og Ella M Jørgensen (født Poulsen) (30/8-1922 - 16/4-2004) gården

Ejendommen består i dag af et stuehus og lade som er bygget sammen, derudover er der en svinestald, en kostald og en fritliggende bygning som vi skal til at bygge op igen også efter orkanen i '99.

Størrelsen gården er i 2005 på 9,4 Ha grundareal, hvoraf de 8,3 Ha blive brugt til jordbrug.